رفتن به محتوا رفتن به نوار کناری رفتن به پابرگ

ایزو 16949

ایزو 16949

ایزو16949مدیریت کیفیت در خودروسازی و صنایع وابسته

ایزو16949 الزامات خاص کاربرد ایزو9001  در  تولید خودرو و سازمان  مربوط به بخش خدمات مشخص می کند.

جایی که یک سازمان
الف) توانایی خود را برای ارائه مداوم محصولی که مطابق با الزامات قانونی و قانونی کارفرما و قابل اجرا باشد، نشان دهد
ب) و با هدف افزایش رضایت مشتری از طریق کاربرد مؤثر سیستم، از جمله فرآیندی برای بهبود مستمر سیستم و اطمینان از انطباق با کارفرما و الزامات قانونی و نظارتی قابل اجرا.

مشخصات فنی – ایزو16949

این مشخصات فنی، در ارتباط با ایزو9001، الزامات سیستم مدیریت کیفیت را برای طراحی و توسعه، تولید و در صورت لزوم نصب و سرویس محصولات مرتبط با خودرو تعریف می کند.
این مشخصات فنی برای سایت  سازمان قابل اجرا است
جایی که قطعات مشخص شده توسط کارفرما، برای تولید و/یا خدمات، تولید می شود.
عملکرد پشتیبانی، چه در محل یا از راه دور (مانند مراکز طراحی، دفاتر مرکزی شرکت و مراکز توزیع)،
بخشی از ممیزی سایت را تشکیل می‌دهند، زیرا از سایت پشتیبانی می‌کنند، اما نمی‌توانند گواهینامه مستقل این مشخصات فنی را دریافت کنند.
این مشخصات فنی می تواند در سراسر زنجیره تامین خودرو اعمال شود.
اطمینان از کنترل فرآیند برون سپاری شده نباید سازمان را از مسئولیت انطباق با کلیه نیازهای کارفرما مبرا سازد.

اجرای ایزو16949

سازمان  فرآیندی برای اطمینان از بررسی، توزیع و اجرای به موقع کلیه استانداردها/مشخصات مهندسی مشتری و تغییرات بر اساس برنامه زمانی مورد نیاز مشتری داشته باشد.و  تاریخ اجرای هر تغییر در تولید را ثبت کند.
اجرا  شامل اسناد به روز شده باشد.
مدیریت ارشد  پرسنلی را با مسئولیت و اختیار تعیین کند تا اطمینان حاصل شود که نیاز مشتری برآورده شده است.
این شامل انتخاب ویژگی  خاص، تعیین اهداف کیفی و آموزش  مرتبط، اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه، طراحی و توسعه محصول است.

عملکرد سیستم مدیریت  ایزو16949

بازنگری براساس ایزو16949 باید شامل کلیه نیازهای سیستم مدیریت کیفیت و روند عملکرد آن به عنوان بخش اساسی فرآیند بهبود مستمر باشد.
بخشی از بازنگری مدیریت باید نظارت بر اهداف کیفیت و گزارش و ارزیابی منظم هزینه کیفیت پایین باشد.
این نتایج باید ثبت شود تا حداقل، شواهدی از دستاورد  زیرارائه شود
⎯ اهداف کیفیت مشخص شده در طرح کسب و کار، و
⎯ رضایت مشتری از محصول ارائه شده.

مهارت طراحی محصول در ایزو16949

سازمان باید اطمینان حاصل کند که پرسنلی که مسئولیت طراحی محصول را بر عهده دارند، برای دستیابی به نیازهای طراحی صلاحیت دارند و در ابزارها و تکنیک  قابل اجرا مهارت دارند.
جهت آشنایی بیشتر با شرایط استاندارد ایزو16949 متن استاندارد در کتابخانه سایت موجود است .

DNW  ارائه دهنده خدمات آموزش ، ممیزی و صدور گواهینامه ایزو .
گواهینامه DNW معتبر با کد رجیستری یکتا تنهاقابل پیگیری در سایت DNWcert.com

آدرس

تهران خ شریعتی قلهک کوچه سجاد پلاک 70 واحد 9

شماره تماس

09123167870

021-22621530

طراحی و پشتیبانی  3klik.ir

تماس با ما