رفتن به محتوا رفتن به نوار کناری رفتن به پابرگ

ایزو 10015

ایزو 10015 - صدور ایزو 10015

ایزو10015 کیفیت آموزش  در سازمان ها

ایزو10015 شامل دستورالعمل هایی ست که  توسعه، اجرا، نگهداری و بهبود استراتژیها و سیستمهای آموزشی را پوشش میدهد

که بر کیفیت محصولات عرضه‌ شده توسط یک سازمان تأثیر میگذارد.
این استاندارد بین المللی برای  انواع سازمان ها کاربردی ست .
برای استفاده در قرارداد ها، مقررات یا برای صدور گواهینامه در نظر گرفته نشده است.
به الزامات خانواده ISO 9000  اضافه نمی‌شود و تغییر یا اصلاحی اعمال نمی کند.
این استاندارد بین المللی برای استفاده  ارائه دهندگان خدمات آموزشی  برای ارائه  خدمات به سازمان های دیگر در نظر گرفته نشده است.

ارائه دهندگان خدمات آموزش ممکن است از این استاندارد بین المللی برای رسیدگی به نیازهای پرسنل خود استفاده کنند.

فرآیند آموزش ایزو10015

یک فرآیند آموزشی برنامه ریزی شده و سیستماتیک می تواند سهم مهمی در کمک به سازمان

برای بهبود قابلیت ها و دستیابی به اهداف کیفی خود داشته باشد.

برای انتخاب و اجرای آموزش به منظور رفع شکاف بین لیاقت مورد نیاز و موجود، مدیریت باید بر مراحل زیر نظارت داشته باشد:
الف) تعریف نیازهای آموزشی؛
ب) طراحی و برنامه ریزی.
ج) ارائه آموزش؛
د) ارزیابی نتیجه .

نیازهای آموزشی ایزو10015

فرآیند  باید پس از انجام تحلیل نیازهای مشتری و ثبت مسائل مربوط به شایستگی آغاز شود.
شرکت باید لیاقت مورد نیاز برای هر وظیفه ای را که بر کیفیت محصولات تأثیر می گذارد، تعریف کند، شایستگی پرسنل را برای انجام کار ارزیابی کند، و برنامه هایی را برای رفع شکاف های شایستگی که ممکن است وجود داشته باشد، توسعه دهد.
این تعریف باید بر اساس تجزیه و تحلیل نیازهای موجود و مورد انتظار شرکت در مقایسه با لیاقت موجود پرسنل  باشد

هدف از این مرحله باید این باشد که:
الف) شکاف بین شایستگی موجود و مورد نیاز را تعریف کنید.
ب) آموزش مورد نیاز کارکنانی را که شایستگی موجود آنها با توانایی لازم برای وظایف مطابقت ندارد تعریف کند. و
ج) نیازهای  مشخص شده را مستند کنید.

برنامه ریزی  ایزو10015

مرحله طراحی و پلان مبنایی را برای مشخصات طرح  فراهم می کند.

این مرحله شامل:
الف) طراحی و برنامه ریزی اقداماتی که باید برای رفع شکاف های شایستگی انجام شود. و
ب) تعریف معیارهای ارزیابی نتایج  و نظارت بر روند

جهت آشنایی بیشتر با الزامات ایزو10015  متن استاندارد ایزو10015 موجود در کتابخانه سایت را مطالع کنید و یا به صفحه گواهینامه ایزو مراجعه نمایید.

DNW  ارائه دهنده خدمات  ممیزی و صدور گواهینامه ایزو .

گواهینامه DNW معتبر با کد رجیستری یکتا تنهاقابل پیگیری در سایت DNWcert.com

آدرس

تهران خ شریعتی قلهک کوچه سجاد پلاک 70 واحد 9

شماره تماس

09123167870

021-22621530

طراحی و پشتیبانی  3klik.ir

تماس با ما