رفتن به محتوا رفتن به نوار کناری رفتن به پابرگ

ایزو 17021

ایزو 17021

ایزو 17021 ارزیابی انطباق– الزامات برای ارگانهای ارائه دهنده ممیزی و صدور گواهینامه سیستم های مدیریتی بر اساس ایزو 17021 . 

این استاندارد بین المللی شامل اصول و الزامات مربوط به شایستگی، سازگاری و بی طرفی در ممیزی و صدور گواهینامه سیستم های مدیریت از همه نوع (مانند سیستم های مدیریت کیفیت یا سیستم های مدیریت زیست محیطی) و برای ارگان های ارائه دهنده این فعالیت ها ست .
نهادهای صدور گواهی که بر اساس این استاندارد بین المللی عمل می کنند نیازی به ارائه همه انواع گواهینامه سیستم مدیریت ندارند.

صدور گواهینامه ایزو 17021

صدور گواهینامه سیستم های مدیریت (که در این استاندارد بین المللی “گواهینامه” نامگذاری شده است) یک فعالیت ارزیابی انطباق شخص ثالث است

(به ISO/IEC 17000:2004، 5.5 مراجعه کنید).

بنابراین، نهادهایی که این فعالیت را انجام می‌دهند، نهادهای ارزیابی انطباق شخص ثالث هستند

(که در این استاندارد بین‌المللی «سازمان/نهادهای صدور گواهینامه» نام‌گذاری شده‌اند).

هدف کلی از صدور گواهینامه این است که به همه طرفین اطمینان دهد که یک سیستم مدیریت الزامات مشخص را برآورده می کند. ارزش گواهینامه میزان اعتماد و اعتماد عمومی است که وجود دارد
توسط یک ارزیابی بی طرفانه و صالح توسط یک شخص ثالث ایجاد شده است. احزاب علاقه مند به صدور گواهینامه شامل، اما محدود به آنها نیستند
الف) مشتریان نهادهای صدور گواهینامه،
ب) مشتریان سازمان‌هایی که سیستم‌های مدیریت آن‌ها دارای گواهینامه هستند،
ج) مقامات دولتی
د) سازمان های مردم نهاد و
ه) مصرف کنندگان و سایر افراد جامعه.

الزامات ممیزی

برنامه ممیزی باید شامل ممیزی اولیه دو مرحله ای، ممیزی نظارتی در سال اول و دوم و ممیزی تأیید مجدد در سال سوم قبل از انقضای گواهینامه باشد.

چرخه  سه ساله صدور گواهینامه با صدور گواهینامه یا تصمیم مجدد آغاز می شود.
تعیین برنامه ممیزی و هرگونه تعدیل بعدی باید اندازه سازمان مشتری، دامنه و پیچیدگی سیستم مدیریت، محصولات و فرآیندها و همچنین سطح ن اثربخشی و نتایج  ممیزی های  قبلی سیستم مدیریت را در نظر بگیرد.
در مواردی که یک مرجع صدور گواهی، گواهینامه یا سایر ممیزی هایی را که قبلاً به مشتری اعطا شده است، در نظر می گیرد، باید اطلاعات کافی و قابل تأیید را برای توجیه و ثبت هرگونه تعدیل در برنامه ممیزی جمع آوری کند.

جهت آشنایی بیشتر با الزامات ایزو 17021  به متن استاندارد ایزو 17021  موجود در کتابخانه سایت مراجعه کنید .

 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

آدرس

تهران خ شریعتی قلهک کوچه سجاد پلاک 70 واحد 9

شماره تماس

09123167870

021-22621530

طراحی و پشتیبانی  3klik.ir

تماس با ما