رفتن به محتوا رفتن به نوار کناری رفتن به پابرگ

ایزو 17020

گواهینامه ایزو 17020

ایزو 17020 تایید صلاحیت بازرسی

گواهینامه ایزو 17020 ارزیابی انطباق – الزامات برای عملکرد انواع مختلف مراجعی  که بازرسی  انجام می دهند.

این استاندارد بین المللی شامل الزاماتی برای صلاحیت نهادهای انجام دهنده بازرسی و برای بی طرفی و سازگاری فعالیت های بازرسی آنها ارائه می دهد.
ایزو 17020 برای سازمان‌های بازرسی نوع A، B یا C، همانطور که در این استاندارد بین‌المللی تعریف شده است،  و برای هر مرحله از بازرسی اعمال می‌شود.
مراحل بازرسی شامل مرحله طراحی، بررسی نوع، بازرسی اولیه، بازرسی حین سرویس و یا نظارت می باشد.

الزامات کلی

بی طرفی و استقلال
فعالیت های بازرسی باید بی طرفانه انجام شود.
سازمان بازرسی در قبال بی طرفی فعالیت های بازرسی خود مسئول خواهد بود و فشارهای تجاری، مالی یا سایر فشارها نباید  بی طرفی سازمان را به خط اندازد.
سازمان بازرسی باید خطرات ناشی از بی طرفی خود را به طور مستمر شناسایی کند.
منظور  آن دسته از خطراتی است که از فعالیت های یا از روابط یا از روابط پرسنل آن ناشی می شود.
با این حال، چنین روابطی لزوماً بی طرفی یک سازمان بازرسی را با خطر  مواجه نمی کند.
توجه: رابطه ای که بی طرفی سازمان بازرسی را تهدید می کند، می تواند مبتنی بر مالکیت، حاکمیت، مدیریت، پرسنل، منابع مشترک، امور مالی، قراردادها، بازاریابی (از جمله نام تجاری)، و پرداخت یک فروش
کمیسیون یا انگیزه های دیگر برای ارجاع مشتریان جدید و غیره باشد .
اگر خطری برای بی طرفی شناسایی شود، سازمان بازرسی باید بتواند نشان دهد که چگونه چنین خطری را حذف یا به حداقل می رساند.
سازمان بازرسی باید تعهد مدیریت ارشد به بی طرفی داشته باشد.

محرمانه بودن

سازمان بازرسی، از طریق تعهدات قانونی قابل اجرا، مسئول مدیریت کلیه اطلاعات به دست آمده یا ایجاد شده در طول انجام فعالیت های بازرسی خواهد بود.

سازمان بازرسی باید مشتری را از قبل از اطلاعاتی که قصد دارد در حوزه عمومی قرار دهد مطلع می کند.
به جز اطلاعاتی که مشتری در دسترس عموم قرار می دهد، یا در صورت توافق بین سازمان بازرسی و مشتری (به عنوان مثال برای پاسخ به شکایات)، همه اطلاعات دیگر اطلاعات خصوصی  و محرمانه تلقی می شوند.

جهت آشنایی بیشتر با الزامات ایزو 17020  به متن استاندارد ایزو 17021 موجود در  کتابخانه سایت مراجعه نمایید . یا به صفحه گواهینامه ایزو مراجعه نمایید.

DNW  ارائه دهنده خدمات آموزش ، ممیزی و صدور گواهینامه ایزو .

گواهینامه DNW معتبر با کد رجیستری یکتا تنهاقابل پیگیری در سایت DNWcert.com

آدرس

تهران خ شریعتی قلهک کوچه سجاد پلاک 70 واحد 9

شماره تماس

09123167870

021-22621530

طراحی و پشتیبانی  3klik.ir

تماس با ما