رفتن به محتوا رفتن به نوار کناری رفتن به پابرگ

ایزو 16949

ایزو 16949

ایزو 16949 الزامات خاص برای کاربرد ISO 9001  در  تولید خودرو و سازمان های مربوط به بخش خدمات مشخص می کند.

جایی که یک سازمان

الف) باید توانایی خود را برای ارائه مداوم محصولی که مطابق با الزامات قانونی و قانونی مشتری و قابل اجرا باشد، نشان دهد

ب) و با هدف افزایش رضایت مشتری از طریق کاربرد مؤثر سیستم، از جمله فرآیندهایی برای بهبود مستمر سیستم و اطمینان از انطباق با مشتری و الزامات قانونی و نظارتی قابل اجرا.

این مشخصات فنی، در ارتباط با ISO 9001، الزامات سیستم مدیریت کیفیت را برای طراحی و توسعه، تولید و در صورت لزوم نصب و سرویس محصولات مرتبط با خودرو تعریف می کند.

این مشخصات فنی برای سایت های سازمان قابل اجرا است

جایی که قطعات مشخص شده توسط مشتری، برای تولید و/یا خدمات، تولید می شود.

عملکردهای پشتیبانی، چه در محل یا از راه دور (مانند مراکز طراحی، دفاتر مرکزی شرکت و مراکز توزیع)،

بخشی از ممیزی سایت را تشکیل می‌دهند، زیرا از سایت پشتیبانی می‌کنند، اما نمی‌توانند گواهینامه مستقل این مشخصات فنی را دریافت کنند.

این مشخصات فنی می تواند در سراسر زنجیره تامین خودرو اعمال شود.

اطمینان از کنترل فرآیندهای برون سپاری شده نباید سازمان را از مسئولیت انطباق با کلیه الزامات مشتری مبرا سازد.

سازمان باید فرآیندی برای اطمینان از بررسی، توزیع و اجرای به موقع کلیه استانداردها/مشخصات مهندسی مشتری و تغییرات بر اساس برنامه زمانی مورد نیاز مشتری داشته باشد.

سازمان باید تاریخ اجرای هر تغییر در تولید را ثبت کند.

اجرا باید شامل اسناد به روز شده باشد.

مدیریت ارشد باید پرسنلی را با مسئولیت و اختیار تعیین کند تا اطمینان حاصل شود که نیازهای مشتری برآورده شده است.

این شامل انتخاب ویژگی های خاص، تعیین اهداف کیفی و آموزش های مرتبط، اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه، طراحی و توسعه محصول است.

عملکرد سیستم مدیریت کیفیت ایزو 16949

این بازنگری ها باید شامل کلیه الزامات سیستم مدیریت کیفیت و روندهای عملکرد آن به عنوان بخش اساسی فرآیند بهبود مستمر باشد.

بخشی از بازنگری مدیریت باید نظارت بر اهداف کیفیت و گزارش و ارزیابی منظم هزینه های کیفیت پایین باشد.

این نتایج باید ثبت شود تا حداقل، شواهدی از دستاورد های زیرارائه شود

⎯ اهداف کیفیت مشخص شده در طرح کسب و کار، و

⎯ رضایت مشتری از محصول ارائه شده.

مهارت های طراحی محصول

سازمان باید اطمینان حاصل کند که پرسنلی که مسئولیت طراحی محصول را بر عهده دارند، برای دستیابی به الزامات طراحی صلاحیت دارند و در ابزارها و تکنیک های قابل اجرا مهارت دارند.

جهت آشنایی بیشتر با الزامات استاندارد ایزو 16949 متن استاندارد در کتابخانه سایت موجود است .

دیدگاه‌ خود را بنویسید

ایزو 16949 - دانانوونداد - گواهینامه ایزو 16949-اخذ ایزو 16949
آدرس

تهران خ شریعتی قلهک کوچه سجاد پلاک 70 واحد 9

ارتباط با ما

09123167870

021-22621530

شبکه های اجتماعی
خبرنامه

طراحی و پشتیبانی  3klik.ir

تماس با ما