رفتن به محتوا رفتن به نوار کناری رفتن به پابرگ

ایزو 10015

ایزو 10015 - صدور ایزو 10015

 ایزو 10015

 

ایزو 10015 شامل دستورالعمل هایی ست که  توسعه، اجرا، نگهداری و بهبود استراتژیها و سیستمهای آموزشی را پوشش میدهد

که بر کیفیت محصولات عرضه‌ شده توسط یک سازمان تأثیر میگذارد.
این استاندارد بین المللی برای  انواع سازمان ها کاربردی ست .
برای استفاده در قرارداد ها، مقررات یا برای صدور گواهینامه در نظر گرفته نشده است.
به الزامات خانواده ISO 9000  اضافه نمی‌شود و تغییر یا اصلاحی اعمال نمی کند.
این استاندارد بین المللی برای استفاده  ارائه دهندگان خدمات آموزشی  برای ارائه  خدمات به سازمان های دیگر در نظر گرفته نشده است.

ارائه دهندگان خدمات آموزش ممکن است از این استاندارد بین المللی برای رسیدگی به نیازهای آموزشی پرسنل خود استفاده کنند.

فرآیند آموزش

یک فرآیند آموزشی برنامه ریزی شده و سیستماتیک می تواند سهم مهمی در کمک به سازمان

برای بهبود قابلیت ها و دستیابی به اهداف کیفی خود داشته باشد.

برای انتخاب و اجرای آموزش به منظور رفع شکاف بین شایستگی مورد نیاز و موجود، مدیریت باید بر مراحل زیر نظارت داشته باشد:
الف) تعریف نیازهای آموزشی؛
ب) طراحی و برنامه ریزی آموزش.
ج) ارائه آموزش؛
د) ارزیابی نتیجه آموزش.

نیازهای آموزشی

فرآیند آموزش باید پس از انجام تحلیل نیازهای سازمان و ثبت مسائل مربوط به شایستگی آغاز شود.
سازمان باید شایستگی مورد نیاز برای هر وظیفه ای را که بر کیفیت محصولات تأثیر می گذارد، تعریف کند، شایستگی پرسنل را برای انجام کار ارزیابی کند، و برنامه هایی را برای رفع شکاف های شایستگی که ممکن است وجود داشته باشد، توسعه دهد.
این تعریف باید بر اساس تجزیه و تحلیل نیازهای موجود و مورد انتظار سازمان در مقایسه با شایستگی موجود پرسنل  باشد

هدف از این مرحله باید این باشد که:
الف) شکاف بین شایستگی موجود و مورد نیاز را تعریف کنید.
ب) آموزش مورد نیاز کارکنانی را که شایستگی موجود آنها با شایستگی لازم برای وظایف مطابقت ندارد تعریف کند. و
ج) نیازهای آموزشی مشخص شده را مستند کنید.

برنامه ریزی آموزش

مرحله طراحی و پلان مبنایی را برای مشخصات طرح آموزشی فراهم می کند.

این مرحله شامل:
الف) طراحی و برنامه ریزی اقداماتی که باید برای رفع شکاف های شایستگی انجام شود. و
ب) تعریف معیارهای ارزیابی نتایج آموزشی و نظارت بر روند آموزش

جهت آشنایی بیشتر با الزامات ایزو 10015  متن استاندارد ایزو 10015 موجود در کتابخانه سایت را مطالع کنید و یا به صفحه گواهینامه ایزو مراجعه نمایید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

ایزو 10015 - دانانوونداد - اخذ ایزو 10015 - صدور ایزو 10015
آدرس

تهران خ شریعتی قلهک کوچه سجاد پلاک 70 واحد 9

ارتباط با ما

09123167870

021-22621530

شبکه های اجتماعی
خبرنامه

طراحی و پشتیبانی  3klik.ir

تماس با ما