رفتن به محتوا رفتن به نوار کناری رفتن به پابرگ

ایزو 37000

ایزو 37000 - گواهینامه ایزو 37000 - اخذ ایزو 37000 - صدور ایزو 37000

ابرو 3700 و حاکمیت سازمان ها – راهنما ایزو 37000
دستیابی به هدف در مرکز همه سازمان ها قرار دارد و بنابراین برای اداره سازمان ها از اهمیت اولیه برخوردار است.
حکمرانی خوب سازمان ها پایه و اساس تحقق هدف سازمان را به شیوه ای اخلاقی، مؤثر و مسئولانه در راستای انتظارات ذینفعان می گذارد.
نتایج سازمانی این حکمرانی خوب عبارتند از:
– عملکرد موثر؛
– سرپرستی مسئولانه؛
– رفتار اخلاقی.

حکمرانی خوب به این معناست که تصمیم گیری در سازمان بر اساس اخلاق، فرهنگ، هنجارها، شیوه ها، رفتارها، ساختارها و فرآیندهای سازمان است.
حکمرانی خوب سازمانی را با هدفی روشن ایجاد و حفظ می‌کند که ارزش بلندمدت مطابق با انتظارات ذینفعان مربوطه را ارائه می‌کند.
اجرای حکمرانی خوب مبتنی بر رهبری، ارزش‌ها و چارچوبی از مکانیسم‌ها، فرآیندها و ساختارهایی است که برای بافت داخلی و خارجی سازمان مناسب است.
این رهنمود به ارگان‌های حاکم و گروه‌های حاکم است، اما می‌تواند برای کسانی که از آنها در انجام وظایفشان حمایت می‌کنند نیز مفید باشد، مانند:
– پرسنل؛
– دست اندرکاران حکومتداری؛
– سایر ذینفعان علاقه مند

ایزو 37000

سازمان هایی که از این راهنما استفاده می کنند، برای درک انتظارات ذینفعان خود و به کارگیری خلاقیت، فرهنگ، اصول و عملکرد مورد نیاز برای رسیدن به اهداف سازمان مطابق با هدف و ارزش های آن، مجهزتر خواهند بود.
نهادهای حاکمیتی آنها مدیریت را به حساب می‌آورند و اطمینان می‌دهند که فرهنگ، هنجارها و شیوه‌های موجود در سازمان با هدف و ارزش‌های سازمان همسو هستند.
این راهنما اصول حاکمیتی را تعیین می کند که به نهادهای حاکم در انجام وظایف خود به طور مؤثر، محتاطانه و کارآمد کمک می کند و در عین حال اعتماد، شمولیت، پاسخگویی، مشروعیت، پاسخگویی، شفافیت و انصاف را افزایش می دهد.
نهادهای حاکم که این دستورالعمل را به کار می برند، می توانند انتظار داشته باشند که سازمان هایی که بر آنها اداره می شوند، عملکرد مؤثر، سرپرستی مسئولانه و رفتار اخلاقی را درک کنند.
هنگامی که سازمان‌ها از این سند استفاده می‌کنند، ذینفعان در سراسر کشورها و بخش‌ها می‌توانند این اطمینان را افزایش دهند که نهادهای حاکمیتی این سازمان‌ها مسئول، پاسخگو، منصفانه و شفاف هستند، آنها با احتیاط عمل می‌کنند و تصمیم‌هایی می‌گیرند که مبتنی بر ریسک و از طریق موارد زیر است :
– اطلاعات معتبر و داده های قابل اعتماد؛
– انتظارات ذینفعان؛
– رعایت تعهدات؛
– انتظارات اخلاقی و اجتماعی، از جمله انتظارات پیش بینی شده برای نسل های آینده؛
– تأثیرات و اتکا به محیط طبیعی.
مزایای حکمرانی خوب می تواند در موارد زیر اعمال شود:
الف) خود سازمان؛
ب) ذینفعان عضو؛
ج) سایر ذینفعان

حاکمیت سازمان ها با بکارگیری اصولی  که به سازمان کمک می کند تا هدف سازمانی خود را تحقق بخشد و با انجام این کار، برای سازمان و ذینفعان آن ارزش ایجاد کند توانمند می شود .

برای آشنایی بیشتر  متن استاندارد ایزو 37000  مطالعه شود .

دیدگاه‌ خود را بنویسید

آدرس

تهران خ شریعتی قلهک کوچه سجاد پلاک 70 واحد 9

ارتباط با ما

09123167870

021-22621530

شبکه های اجتماعی
خبرنامه

طراحی و پشتیبانی  3klik.ir

تماس با ما