رفتن به محتوا رفتن به نوار کناری رفتن به پابرگ

ایزو 17065

ایزو 17065 - گواهینامه ایزو 17065 - گواهینامه معتبر ایزو 17065

ایزو 17025 سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاه

ایزو 17065 ارزیابی انطباق – الزامات ایزو 17065 برای نهادهایی که محصولات، فرآیندها و خدمات را تأیید می کنند.
این استاندارد بین المللی شامل الزاماتی برای صلاحیت، عملکرد منسجم و بی طرفی نهادهای صدور گواهینامه محصول، فرآیند و خدمات است.
نهادهای صدور گواهی که بر اساس این استاندارد بین المللی عمل می کنند، نیازی به ارائه همه انواع محصولات، فرآیندها و خدمات گواهینامه ندارند.
صدور گواهینامه محصولات، فرآیندها و خدمات یک فعالیت ارزیابی انطباق شخص ثالث است.
در این استاندارد بین‌المللی، عبارت «محصول» را می‌توان به‌عنوان «فرایند» یا «خدمت» خواند، مگر در مواردی که مقررات جداگانه‌ای برای «فرایندها» یا «خدمات» ذکر شده است.

نیاز محصول

الزامی که مستقیماً به یک محصول مربوط می شود که در استانداردها یا سایر اسناد هنجاری مشخص شده توسط طرح صدور گواهینامه مشخص شده است.
الزامات محصول را می توان در اسناد هنجاری مانند مقررات، استانداردها و مشخصات فنی مشخص کرد.

دامنه صدور گواهینامه ایزو 17065

محصول(ها)، فرآیند(ها) یا خدمات(هایی) که گواهینامه برای آنها اعطا شده است،
طرح صدور گواهینامه قابل اجرا، و
استاندارد(ها) و سایر اسناد هنجاری، از جمله تاریخ انتشار آنها، که ارزیابی می شود که محصول(ها)، فرآیند(ها) یا خدمات(ها) مطابقت دارند.

الزامات کلی

امور حقوقی و قراردادی
مسئولیت قانونی
نهاد صدور گواهینامه ایزو باید یک شخص حقوقی یا بخشی مشخص از یک شخص حقوقی باشد، به طوری که شخص حقوقی بتواند از نظر قانونی مسئول کلیه فعالیت های صدور گواهینامه خود باشد.

موافقت نامه صدور گواهینامه

سازمان صدور گواهینامه باید یک توافقنامه قانونی لازم الاجرا برای ارائه فعالیت های صدور گواهینامه به مشتریان خود داشته باشد.
قراردادهای صدور گواهینامه باید مسئولیت های سازمان صدور گواهینامه و مشتریان آن را در نظر بگیرند.

استفاده از مجوز، گواهینامه  و علائم انطباق
سازمان صدور گواهینامه باید کنترلی را که در طرح صدور گواهینامه مشخص شده است، بر مالکیت، استفاده و نمایش مجوزها، گواهی ها، علائم انطباق و هر مکانیسم دیگری برای نشان دادن گواهی یک محصول اعمال کند.

مدیریت بی طرفی

فعالیت های صدور گواهینامه باید بی طرفانه انجام شود.
مرجع صدور گواهینامه مسئول بی طرفی فعالیت های صدور گواهینامه خود خواهد بود و نباید اجازه دهد فشارهای تجاری، مالی یا سایر موارد بی طرفی را به خطر بیندازند.

مسئولیت و تامین مالی

سازمان صدور گواهینامه باید ترتیبات کافی (مانند بیمه یا ذخایر) برای پوشش بدهی های ناشی از عملیات خود داشته باشد.

شرایط بدون تبعیض

خط‌ مشی‌ها و رویه‌هایی که سازمان صدور گواهینامه تحت آن عمل می‌کند، و اداره آن‌ها باید بدون تبعیض باشد.
رویه‌ها نباید برای ممانعت یا ممانعت از دسترسی متقاضیان، به جز آنچه در این استاندارد بین‌المللی پیش‌بینی شده است، استفاده شوند.

محرمانه بودن
سازمان صدور گواهینامه، از طریق تعهدات قانونی قابل اجرا، مسئول مدیریت تمام اطلاعات به دست آمده یا ایجاد شده در طول اجرای فعالیت های صدور گواهینامه خواهد بود.
به جز اطلاعاتی که مشتری در دسترس عموم قرار می دهد، یا زمانی که بین سازمان صدور گواهینامه و مشتری توافق می شود (به عنوان مثال برای پاسخ به شکایات)، همه اطلاعات دیگر اطلاعات اختصاصی تلقی می شوند و محرمانه تلقی می شوند.
سازمان صدور گواهینامه باید از قبل اطلاعاتی را که قصد دارد در حوزه عمومی قرار دهد، به مشتری اطلاع دهد.

الزامات ساختاری

ساختار سازمانی و مدیریت عالی
فعالیت های صدور گواهینامه باید به گونه ای ساختار یافته و مدیریت شوند که از بی طرفی محافظت شود.

مکانیزم حفاظت از بی طرفی
سازمان صدور گواهینامه باید مکانیزمی برای حفظ بی طرفی خود داشته باشد.

منابع مورد نیاز

پرسنل سازمان صدور گواهینامه

سازمان صدور گواهینامه باید تعداد کافی پرسنل را استخدام کند یا به آنها دسترسی داشته باشد تا عملیات مربوط به طرح های صدور گواهینامه و استانداردهای قابل اجرا و سایر اسناد هنجاری را پوشش دهد.

منابع برای ارزیابی

منابع داخلی
هنگامی که یک مرجع صدور گواهینامه فعالیت های ارزیابی را با منابع داخلی خود یا سایر منابع تحت کنترل مستقیم خود انجام می دهد،

باید الزامات قابل اجرا استانداردهای بین المللی مربوطه و همانطور که در طرح صدور گواهینامه مشخص شده است،

سایر اسناد را برآورده کند.

جهت آشنایی بیشتر با الزامات ایزو 17065 متن استاندارد ایزو 17065 را مطالعه نمایید .

آدرس

تهران خ شریعتی قلهک کوچه سجاد پلاک 70 واحد 9

شماره تماس

09123167870

021-22621530

طراحی و پشتیبانی  3klik.ir

تماس با ما