گره مرکزی شبکه ملی برای مشتری، توسعه دانش، ارائه دهندگان دانش، مشاوران و کارشناسان در زمینه های خدمات زیر است:
صدور گواهینامه، ارزیابی، ارزیابی، تأیید و اعتبار سنجی آموزش و صدور گواهینامه پرسنل.
انتقال دانش به لطف یک فرآیند نوآوری ساختاریافته، DNW پایداری، رقابت و کیفیت بالای محدوده خدمات را تضمین می کند.
لنگرگاه بین المللی در مقیاس بزرگ با طیف گسترده ای از خدمات و مشارکت فعال در کمیته ها به DNW کمک می کند تا به رسمیت شناخته شود
و سهم مهمی در توسعه استانداردهای بین المللی داشته باشد.
DNW به توسعه مباحث سیستم های مدیریت یکپارچه و کیفیت شرکت در جامعه و اقتصاد کمک قاطعی دارد.
استقلال DNW تا حد زیادی با موفقیت در بازار تضمین شده است.