ایزو نفت و گاز 

ایزو نفت و گاز : ISO / TS 29001   با همکاری انستیتو نفت آمریکا (API) و کمیته فنی ISO/TC 67  تدوین شده است .
مواد ، تجهیزات و سازه های دریایی نفتی ، پتروشیمی و گاز طبیعی  را پوشش می دهد.
شامل الزامات ISO9001 ، ISO29001 و الزامات خاص در طراحی ، توسعه ، تولید ، نصب و نگهداری می باشد .
برای کمک به کاربر، الزامات ISO 9001 در باکس متن، از طریق توصیه های خاص و الزامات اضافی ارائه شده است.
اگرچه برخی از الزامات اضافی را نمی توان به طور خاص برای این صنعت در نظر گرفت، اما آنها در ISO / TS 29001
آزمایش می شوند تا اطمینان حاصل شود که درخواست (ها) صریح هستند و می توانند ممیزی شوند.

مزایای ایزو در صنعت نفت و گاز

یک سیستم مدیریت کیفیت برای صنعت نفت و گاز نه تنها تمام فرآیندها را ساده و استاندارد می کند،
بلکه به شما کمک می کند تا ممیزی های منظم را انجام دهید و بهبودهایی را شناسایی کنید که می توانند فرآیندها و اقدامات منظم را به تدریج بهتر کنند.

صدورگواهینامه ایزو

ISO / TS 29001: 2011- quality for the oil and gas industry: ISO 29001 (Petroleum, petrochemical and natural gas)

آموزش و صدورگواهینامه شخصی

شرکت دانانوونداد دوره های آموزشی و همچنین کارگاه های آموزشی در زمینه استاندارد های نفت و گاز در محل سازمان شما برگزار می کند .