ایزو خودروسازی

ایزو خودروسازی : خودرو وسیله ای پیچیده است که موضوع  ایمنی در سطح بالایی در فرآیند تولید  آن مطرح است .
نواقص و معایب  تولید عواقب جدی دارد و باعث افزایش هزینه های تولید می گردد.
برای پیشگیری از این موضوع در صنعت خودروسازی قوانین و استانداردهای سختگیرانه ای برای تامین کنندگان وضع شده است.
استاندارد بین المللی سیستم مدیریت کیفیت در صنایع خودرو سازی ایزو ISO / TS 16949 است.

اجرای ISO/TS 16946 مزایای دوگانه ای به کسب و کار می دهد:

اولاً  بهره مندی از بهبود مستمر سیستم مدیریت کیفیت .
ثانیاً  افزایش توانایی کسب و کار برای دستیابی به رقابت پذیری بالا در صنعت خودرو.

خدمات DNW

شرکت دانانوونداد در صنعت خودروسازی خدماتی را برای تامین کنندگان و تولید کنندگان  صنعت خودرو ارائه می دهد که در زیر به آنها اشاره شده است:

  • صدورگواهینامه ، تاییدیه و اعتباربخشی ISO / TS 16949
  • آموزش و صدورگواهینامه شخصی ISO / TS 16949